• تست1
  • amak factory
  • آماک1
  • تست2
  • دستگاه صنعتی آماک
اخبار
NewsCode20058   برگزاری دوره آموزشی برای نمایندگان شرکت ملی حفاری
تاریخچهار شنبه 31 خرداد 1396         
لینک مرجعنمایش         

واحد آموزش در تاریخ 30/03/1396  دوره ups 9130  را برای نمایندگان شرکت ملی حفاری به مدرسی جناب آقای طلوعی برگزار نمود .                                         


                            


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 7212345
تعداد آرا: 0

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: