• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
اخبار
NewsCode20064   حضور فعال شرکت آماک در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گازو پتروشیمی ، مورخ 16 الی 19 اردیبهشت97
تاریخ         
لینک مرجع         

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 18112345
تعداد آرا: 0

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: