• تست1
  • amak factory
  • آماک1
  • تست2
  • دستگاه صنعتی آماک
اخبار
NewsCode20059   یکصد و سی و هفتمین پروژه صنعتی جهت مناطق نفت خیز جنوب (15 تیر 96)
تاریخ         
لینک مرجع         
با خرید یکی از مشتریان جهت پروژه مستقر در مناطق نفت خیز جنوب یکصد و سی هفتمین پروژه صنعتی کشور که از دستگاه های Borri ایتالیا استفاده می نماید تحقق یافت.

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 5312345
تعداد آرا: 0

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: