• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
ارتباط با ماآدرس دفتر مرکزی: تهران . خیابان سهروردی شمالی . خیابان توپچی . پلاک 1 . ساختمان آماک
تلفن: 20-15 27 53 88 فاکس: 31 35 76 88
کد پستی: 1558913914
آدرس کارخانه: جاده آبعلی- خرمدشت- بلوار اصلی خیابان دوم شرقی- پلاک 38
تلفن: 3-76216890-021

آدرس انبار: جاده آبعلی- خرمدشت- بلوار اصلی خیابان دوم شرقی- پلاک 34
تلفن: 3-76214621-021

مرجع مورد نظر
cntName
cntSureName
cntEMail
cntCompany
cntProficiency
cntFields
cntMajor
cntRequest
cntprofession
cntQuestion
cntInquiery
cntPhone
cntTitle
متن
CaptchaCode