• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
استانداردها

جهت استاندارد سازی فعالیت آماک استانداردهای ISO با موضوعات مرتبط با فعالیت های آماک به شرح زیر اخذ گردیده است :

ISO 10002 :2004                              با موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان سال اخذ 2012


ISO10004 :2010                           با موضوع نظر سنجی از مشتریان وکارکنان سال اخذ 2012


ISO 9001:2008        سیستم مدیریت کیفیت سال اخذ2014

ISO18001:2007       مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سال اخذ 2014


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 146412345
تعداد آرا: 2

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: