• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
پرسنل آموزش دیده در خارج از کشور

در جهت ارتقائ دانش فنی و کیفیت خدمات پس از فروش کارکنان بخش خدمات پس از فروش آماک در شرکت سازنده  Borri وهمچنین  Eaton در دفعات و گروه های مکررآموزش دیده اند.

این آموزش سهم عمده ای در کیفیت خدمات دهی به مشتریان را به همراه داشته است ، جملگی کارشناسان این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ها گردیده اند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 199712345
تعداد آرا: 1

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: