• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
اخبار
NewsCode20056   پیام تشکر و قدردانی از بازدیدکنندگان نمایشگاه ایران هلث و حمل و نقل ریلی
تاریخشنبه 30 ارديبهشت 1396         
لینک مرجع         

بدینوسیله از شما بازدیدکنندگان محترم برای حضور صمیمانه تان در نمایشگاه بین المللی ایران هلث و حمل و نقل ریلی از غرفه شرکت آماک کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم. بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 48512345
تعداد آرا: 1

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: