• تست1
  • amak factory
  • آماک1
  • تست2
  • دستگاه صنعتی آماک
اخبار
NewsCode20057   انعقاد یکصد و سی و ششمین پروژه صنعتی
تاریخچهار شنبه 31 خرداد 1396         
لینک مرجع         

شرکت آماک موفق به انعقاد قرارداد یکصد و سی و ششمین پروژه صنعتی گردید ، مصرف کننده نهایی در این پروژه ، صنعت فولاد می باشد و محصول ارائه شده دستگاه های UPS  مارک Borri  ایتالیا می باشند.


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 7112345
تعداد آرا: 0

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: