• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
اخبار
NewsCode20068   دعوت از مدیر عامل محترم شرکت آماک و جمعی از کارمندان به عنوان برترین کارآفرین
تاریخ         
لینک مرجع         
دعوت از مدیریت محترم عامل شرکت آماک و جمعی از کارمندان در برنامه تلویزیونی پول کجاست به عنوان برترین کار آفرین با حضور کارشناسان آقای دکتر محمود معظمی و آقای امیر حسین اسدی.

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 39612345
تعداد آرا: 0

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: