• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
مرکز آموزش

ضرورت آموزش کاربران و فقدان مرکز آموزشی در کشور آماک را به راه اندازی مرکز آموزشی ترغیب نموده است  ، این آموزش ها از سطح مقدماتی تا تعمیر و نگهداری قابل ارائه می باشد و طول مدت آموزشی از یک روز تا یک هفته و به صورت علمی و عملی ارائه میگردد.

در نه ماه ابتدایی سال 94 بیش از 140  نفر در مرکز آموزش شرکت ، دوره آموزشی را سپری کرده اند و موفق به دریافت گواهینامه گردیده اند .
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 173812345
تعداد آرا: 2

محل ثبت نظرات بازدیدکنندگان محترم: