• هدف
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
  • نمایندگی بوری
توان تولیدی

شرکت آماک از معدود عرضه کنندگان ups در کشور می باشد که دارای امکانات گسترده طراحی و تولید UPS و شارژرهای صنعتی می باشد . کیفیت مناسب ، ساخت براساس نیازمندی مشتری Custom Design ، خلاقیت و نو آوری در تولید محصول ، سرعت در تحویل ، امکانات بازدید در حین ساخت و آزمون های پس از ساخت FAT در داخل کشور و کمک به بخش پشتیبانی تولیدی بودن شرکت آماک را به عنوان مزیت رقابتی آن مطرح نموده است .

کارخانه تولید آماک دارای سه بخش مونتاژ و تولید الکترونیک ، بخش تحقیق و توسعه و بخش طراحی و تولید قطعات مکانیک می باشد که فعالیت این سه بخش در کنار یکدیگر توان انحصاری برای تولید آماک فراهم آورده است .

در بخش مکانیک طراحی انواع بدنهUPS ،کابینت باتری ، استندهای ضد زلزله و معمولی جهت باتری و بدنه های تابلو توزیع صورت گرفته و توزیع میگردد.