• هدف
  • fast
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
محصولات
نمایش پنل جستجونمایش پنل انتخاب
Intergy
Intergy
ماژول کنترلر
ماژول کنترلر
ماژول 48V/120A
ماژول 48V/120A
ماژول SubRack 6&3
ماژول SubRack 6&3
ماژول SubRack 12
ماژول SubRack 12
ماژول 48V/37.5A
ماژول 48V/37.5A
سیستم 48V الی 750KW
سیستم 48V الی 750KW
ماژول 24V/50A
ماژول 24V/50A